Animals 1: Linoprint 40x50 cm €55,-

Eddy__dif_lino22.jpg

Animals 2: Stencilprint: 40x40 cm €45,- 

Eddy__sjabloon_25.jpg

Animals 3: Stencilprint: 30x35 cm €30,- 

Eddy__sjabloon_27.jpg

Animals 4: Stencilprint: 30x35 cm €30,- 

Eddy__sjabloon_28.jpg

Animals 5: Stencilprint: 30x35 cm €30,- 

Eddy__sjabloon_26.jpg